Home

Welkom op de website van Vrouwenorganisatie Vierlingsbeek Groeningen.

Beste leden en andere belangstellenden,

In 2023 bestond onze vrouwenvereniging 85 jaar. Opgericht in 1938, als Boerinnenbond. Het was de tijd waarin de echtgenotes van boeren uit de jaren 30 zich wilden verenigen. De boerinnenbond werden opgericht “voor het vergaren van kennis in groepsverband”. 
De algemene angst van de mannen in die tijd was echter dat het verenigingsleven de dames op rare ideeën zou brengen zodat hun taken thuis zouden versloffen. “Wie zijn vrouw liefheeft, houdt haar bij huis” zo stond vermeld in de krant.
Maar de boerinnenbonden kwamen er toch en al stond voorlichting en educatie voorop, het was voor de vrouwen zeker ook een gelegenheid om er eens uit te zijn en andere vrouwen te ontmoeten.

In 1967 volgde een naamsverandering van Boerinnenbond naar Katholieke Vrouwen Organisatie. Dat bracht ook voor vrouwen met een niet agrarische achtergrond de mogelijkheid om lid te worden en deel te nemen aan cursussen en activiteiten.

In 1997 heeft onze afdeling zich losgemaakt van de KVO en zijn wij verder gegaan onder de naam VOVG, Vrouwen Organisatie Vierlingsbeek Groeningen.

We mogen absoluut niet uitvlakken wat vrouwenverenigingen hebben betekend voor de emancipatie van vrouwen, maar de tijden waren veranderd, het animo werd minder en voorlichting en cursussen werden minder belangrijk. Wat bleef was de behoefte van vrouwen om een plek te hebben waar ze elkaar konden ontmoeten, er een avondje uit te zijn en samen ontspannen bezig te zijn en dat willen we nog steeds bieden.

Helaas hebben vrouwenverenigingen een beetje suffig imago. Misschien juist omdat we al zo lang bestaan en veel van onze leden inmiddels op leeftijd zijn. Maar die plek om elkaar te ontmoeten is van alle tijden en niet gebonden aan leeftijd.  We hopen daarom als vereniging nog lang te mogen bestaan, maar daarvoor hebben we jullie nodig; zonder leden is er immers geen vereniging.

Als je dit leest en je bent al lid, denk er dan eens aan om iemand enthousiast te maken: je dochter, schoondochter, zus, vriendin, buurvrouw. En ben je nog geen lid? Kijk eens naar ons programma, misschien zit er wel iets bij wat je interessant lijkt: dat gezellig avondje uit voor jezelf, dat uitstapje dat je in je eentje niet zou ondernemen, andere vrouwen ontmoeten.

Heb je vragen of suggesties voor ons programma, dan horen we dat graag van je, we staan open voor nieuwe ideeën.

We hopen je gauw te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Vrouwen Organisatie Vierlingsbeek Groeningen.

 

Klik hier om onze activiteiten te bekijken.