Mededelingen

Geachte leden.

Denken jullie er allemaal aan dat dinsdag 8 januari 2019 de automatische incasso zal plaatsvinden van de contributie.

Het bestuur

Donderdag 24 januari 2019 komen we bij elkaar voor de jaarvergadering van 2019. Na een kort verslag van de activiteiten van 2018 en het financiële jaarverslag van 2018 hebben door genomen, zullen we het programma van 2019 toelichten.

De jaarvergadering begint om 19:30 uur en zal plaats vinden in de zalencentrum Concordia in Vierlingsbeek