Info VOVG

Op 17 januari 2024 (datum jaarvergadering) telt onze vereniging 89 leden.

Iedere vrouw kan lid worden van onze vereniging (sorry mannen, maar we blijven toch een vrouwenvereniging). Via de contactpagina kun je ons een mail sturen, waarna je van ons een aanmeldformulier ontvangt.

Wat doet de VOVG?

De Vrouwen Organisatie Vierlingsbeek Groeningen organiseert gezellige bijeenkomsten, vergaderingen, workshops, lezingen, uitjes en jaarlijks een dagtocht per bus in samenwerking met de Vrouwen Organisatie Maashees – Holthees.

Ons programma loopt van januari tot en met december. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in januari en de Najaarsontmoeting in september geven we uitgebreidere informatie over het programma.

We willen een gevarieerd programma bieden,  aansluitend op de interesses van onze leden en we proberen met jullie wensen rekening te houden, daarom zijn tips altijd welkom.

Contributie

De contributie bedraagt € 20,= per jaar en wordt in januari via automatische incasso geïnd.

Voor een deel van de activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd. Daardoor kunnen we de contributie laag houden. De eigen bijdrage dient bij aanmelding van deelname aan de activiteit, overgemaakt te worden naar onze rekening NL 17 RABO 0154 3002 68 t.n.v. Vrouwen Organisatie Vierlingsbeek – Groeningen.

Mocht je achteraf verhinderd zijn om deel te nemen, dan wordt de eigen bijdrage, minus € 5,- administratiekosten,  terugbetaald, mits de vereniging nog geen kosten heeft moeten betalen aan derden. In dat geval is teruggave niet mogelijk.

Bij activiteiten buiten onze gemeente wordt soms de hulp gevraagd van leden om te rijden. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding per kilometer.

en verder:

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering worden leden die 25, 40, 50, 60 of 70 jaar lid zijn, gehuldigd en ontvangen zij een attentie.

Bij heuglijke momenten in je leven zoals een huwelijk of jubileum, maar ook bij droevige momenten, zoals overlijden van een partner, willen wij je (indien gewenst) een attentie geven. Daarom stellen wij het op prijs om geïnformeerd te worden.