Activiteitenverslagen

Dinsdag 21 januari Jaarvergadering

Na het officiële gedeelte van de jaarvergadering trad Willem Rongen op met zijn “net op het randje” buut van Leike de Wit. Na het optreden van Willem trad ook nog de muziekgroep “Femmes Kabaal” op en speelden een aantal gezellige muziekstukjes. Al met al een geslaagde ledenvergadering met een gezellig afsluiting

Dinsdag 11 februari Lezing chronische pijn door Wouter van Dongen

 Wouter vertelde vol overgave hoe je het beste met pijn om kon gaan, en dat er vaak onderliggende oorzaken aan ten grondslag liggen. Hoe ermee om te gaan, een actieve leefstijl, beperkt telefoon gebruik, voldoende slaap, waardevolle contacten een dosis positiviteit,  compassie, vrij van overtuigingen  “ik kan pijnvrij worden”, vrij van angsten etc..Dingen die pijn kunnen beïnvloeden, perfectionisme, geen begrip van mensen om je heen” het zit tussen de oren”, trauma, negatieve emoties, te weinig slapen, ”ik moet er maar mee leren leven”, passieve levensstijl, negatief zelfbeeld, dragen niet bij aan het wegnemen van pijn.

Wouter  gaf hele goede adviezen: rustmomenten inbouwen, doe vaker dingen waarvan je gaat “kwispelen”, ademhalingsoefeningen, houding, zeg vaker NEE, in beweging komen.

Hij gaf een goed beeld wat je allemaal al zelf kunt doen om minder pijn te hebben, kom je er niet uit kun je altijd bij Wouter terecht, hij zal samen met je zoeken naar de beste oplossing om van de pijn die je ervaart af te komen, al met al was het voor de meeste mensen zeer herkenbaar en trekt ieder zijn lering hieruit.

 Als afsluiting gaf hij ons het volgende mee:  Ik gun je……

…de moed om te aanvaarden wat je kunt veranderen;

…de kracht om te aanvaarden wat je niet kunt veranderen;

…de wijsheid om het verschil tussen beiden te zien.

Zondag 8 maart Internationale Vrouwendag

Maar liefs 58 dames hadden zich aangemeld voor het ontbijt bij ’t Genot op deze zondag. Uiteindelijk waren er 54 dames.

De tafels waren gezellig gedekt en met een ruime keus uit de diverse soorten beleg / zoetbeleg, diverse broodjes, koffie, thee, roerei en vers fruit een goed ontbijt. De dames hadden ruim de tijd om bij te praten. Het was lekker en gezellig. Wel wat geluidsoverlast voor de andere gasten, maar wat wil je met 54 dames. 😊

Donderdag 10 september Najaarsontmoeting

Onze voorzitter Monique de Wijse heet iedereen welkom op de Najaarsontmoeting. Omdat het coronavirus sinds maart het dagelijks leven in ons land beheerst en alles danig in de war stuurt, verteld Monique dat het bestuur heeft besloten om alle activiteiten behalve de Eindejaarsviering af te lassen. Dus: het bezoek aan Slakkenboerderij, de workshop van Joyce’s Bakery en de Creatieve avond gaan niet door. In principe worden deze activiteiten doorgeschoven naar 2021. Uiteraard alles onder voorbehoud.

Het bestuur heeft daarom ook besloten om de Kerstviering zelf te organiseren. Stel dat de viering alsnog niet doorgaat door de dan geldende regelgeving, besparen we de teleurstelling van de leden uit de Beekstraat. Zij waren nl aan de beurt om de Kerstviering te organiseren. Het bestuur heeft de organisatie al bijna rond. Zij hebben de naam ook veranderd in ‘Eindejaarsviering’. Het thema van de avond zal zijn MAGIC en beloofd een magische en komische avond te worden. We hopen dat deze avond straks in december door kan gaan.

Dit jaar doen we mee aan de RABO ClubSupport. De opbrengst hiervan willen we besteden aan een standaard en fotoscherm met ons nieuwe logo er op.

Tijdens de rondvraag wordt er gevraagd naar het uitje naar het Thermaalbad in Arcen. Dit was in het verleden een vaste activiteit van de VOVG, maar is een aantal jaren geleden uit het programma gehaald. Thea van Haaren regelt dit altijd en nog steeds, zij reageerde richting vraagsteller.

Aan het einde van de vergadering leest Monique het verhaal voor van Irene Vella, “Maar de lente wist het niet”

 Na de  pauze hadden we een optreden van de Golde Liesjes uit America. 6 vrolijke dames brachten Duitse schlagers en Nederlandse liedjes ten gehore met een vrolijke noot en knipoog. Zelf onze barman werd erin betrokken.

Sinds lange tijd geleden mochten we onze leden weer ontvangen, ze waren alle erg enthousiast en deden leuk mee, de opkomst was hoog, bijna 50 leden waren aanwezig, iedereen hield zich aan de corona regels zoals die opgesteld waren door RIVM, onze dank hiervoor. We hebben met zijn allen genoten van het prachtige optreden van de Golde Liesjes.